Salarisadministratie kost veel werk

Het voeren van een goede salarisadministratie is van belang voor elk bedrijf. Het is van belang voor het bedrijf zelf om een goed overzicht te hebben van de personeelskosten. Het is ook van belang voor het personeel. Je dient vragen over het salaris te kunnen beantwoorden, dus moet de administratie in orde zijn. Je moet te allen tijde duidelijkheid over zaken kunnen geven ook voor de belastingdienst. Een goede salarisadministratie zorgt ervoor dat de salarissen op tijd worden uitbetaald. Dit zorgt ervoor dat het personeel tevreden is. Te late uitbetaling zorgt ervoor dat men minder gemotiveerd is om zich (eventueel extra) in te zetten voor het bedrijf. Personeel voelt zich minder gewaardeerd als het salaris niet op tijd wordt uitbetaald. Personeel doet het werk op tijd en verwacht daarvoor ook op tijd betaald te worden, meestal is daarvoor een vaste datum in de maand waarop de salarissen worden uitbetaald, overgeboekt.

Salarisadministratie uitbesteden

De salarisadministratie kun je als leidinggevende zelf bijhouden, je kunt administratief personeel aannemen, of je kunt je hele salarisadministratie uitbesteden. Een middelgroot en een groot bedrijf zullen zelf mensen op kantoor hebben die de administratie voeren en hebben daaraan een dagtaak, of hun taken worden uitgebreid met het aannemen van de telefoon, het ontvangen van klanten enz. Een klein bedrijf kan iemand buiten het bedrijf inhuren om voor hem of haar de salarisadministratie bij te houden. Het is tevens mogelijk dat de directeur, bedrijfsleider van een klein bedrijf zelf de salarisadministratie doet. Welke keuze je maakt zal in de meeste gevallen afhankelijk zijn van het aantal personeelsleden, de grootte van het bedrijf en de kosten die het uitbesteden van een salarisadministratie met zich meebrengt. Soms kan uitbesteden van de administratie aan een administratiekantoor voordeliger zijn dan zelf personeel aannemen. Je hebt dan namelijk ook kantoorruimte nodig enz.