Op bezoek bij de wanbetaler

Als debiteuren keer op keer hun betalingsverplichtingen niet voldoen kan het nodig zijn om op huisbezoek te gaan. Dit soort debiteurenbezoeken hebben de naam heel vervelend te zijn. Vaak wordt er ten onrechte gesuggereerd dat ze slechts bedoelt zijn om het huis leeg te kunnen halen. Dit is echter niet juist. In de meeste gevallen fungeren huisbezoeken van deurwaarders juist als praatmoment met de debiteur. Een goed gesprek kan vaak duidelijkheid scheppen over het hoe en waarom achter het uitblijven van een betaling.

Een deurwaarder is een bemiddelaar

Een huisbezoek van een deurwaarder is echter niet alleen bedoelt om te onderzoeken waarom een betaling niet uitgevoerd wordt. Door op een tactvolle manier de dialoog aan te gaan met een wanbetaler kan er ook voor worden gezorgd dat verplichtingen worden nagekomen. Als mensen niet kunnen betalen kan de deurwaarder in overleg met de debiteur een oplossing bedenken. Deze oplossing kan bestaan uit een betaalregeling waardoor de debiteur toch in staat is om te betalen en in de toekomst geen betaalachterstanden kan krijgen. Een deurwaarder kan ook ingrijpen wanneer de betaalproblemen volledig uit de hand zijn gelopen. De debiteur kan dan doorverwezen worden naar een schuldhulpverleningsinstantie.

Maatschappelijke functie debiteurenbezoeken

Sommige mensen zijn niet in staat om te betalen vanwege andere oorzaken. Denk hierbij aan psychische problemen of extreme armoede. Een deurwaarder kan dan het tijd keren door contact op te nemen met organisaties zoals het GGZ of het Leger des Heils. Een deurwaarder is er dus in het belang van alle betrokken partijen en vervult zelfs een maatschappelijke rol. Dit maakt ook dat niet iedereen geschikt is voor dit werk. Debiteurenbezoeken kun je daarom beter uitbesteden aan de specialisten van een incassobureau. Zij beschikken over de juiste gespreksvaardigheden en weten hoe ze de dialoog op een betrokken maar toch doelgerichte wijze aan kunnen gaan.